Представените резултати: 

Фрези

Предимствата на тези фрези : бързо сглобяване, дължината се определя от използвания накрайник, избягват се преходници и удължители, което води до повишаване на производителността. Пробиват прецизни отвори с гладки стени и плоско дъно. С особено висока производителност при пробиване на железобетон.