AVT – Антивибрационна технология

Антивибрационната технология намалява нивото на вибрациите, които се предават от инструмента към тялото на потребителя. Използването на съвременните електрически и акумулаторни инструменти води до повишаване на риска от травми на ръцете и цялото тяло. Ръчните инструменти, механичните машини и инструментите за тежки условия на работа са основните източници на вибрации, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху човешкия организъм, в зависимост от интензивността, честотата и продължителността на използване.
  
Принцип на работа на AVT
Сравнителният анализ за намаляване на въздействието на вибрациите, предавани от инструментите на Makita, е един от най-добрите в света. При решаването на проблемите, свързани с вибрациите, предавани от инструментите на Makita, ние взехме под внимание изискванията на потребителите и техните потребности по време на работа.
  
Съществуват две категории вибрации на човешкото тяло:
- WBV – Вибрации на цялото тяло

- HAV – Вибрации на ръцете

Тези два вида вибрации възникват, когато потребителят осъществява контакт с такива вибриращи устройства, като ръчни инструменти, моторни превозни средства или вибриращи структури, които произвеждат вибрации с различна честота, интензивност и характеристики, оказващи значително влияние върху цялото тяло или отделните му части. Продължителното въздействие на вибрациите може да окаже отрицателно влияние върху здравето, безопасността, комфорта и качеството на живот на потребителя. Makita е създала уникална система, която значително намалява вредното въздействие на вибрациите, предавани от вибриращите устройства.
  
 
Основни характеристики на AVT технологията:  
   
Антивибрационна ръкохватка
Шарнирното съединение на ръкохватката осигурява равномерно разпределяне на вибрациите. Гумените амортисьори поглъщат вибрациите и намаляват вредното въздействие върху потребителя.
Антивибрационна странична ръкохватка Когато антивибрационната странична ръкохватка започва да вибрира, шарнирното съединение на ръкохватката осигурява равномерно разпределяне на вибрациите. Гумените амортисьори, разположени между дръжката и вала, поглъщат вибрациите, предавани от шарнирното съединение.
 
   
Поглъщане на вибрациите

Антивибрационният механизъм AVT променя въздушното налягане в отделението на коляновия вал и цилиндъра и контролира движението на стабилизатора в противоположна на буталото посока. По този начин се елиминират вибрациите, предавани от буталото. Като допълнителна предпазна мярка, някои от инструментите ни имат антивибрационни ръкохватки за по-ефективно поглъщане на вибрациите.