Ефективен безчетков постояннотоков двигател

Надежден двигател за непрекъсната работа
Използването на безчетков двигател води до намаляване на силата на тока, която причинява отделянето на топлина. Това, от своя страна, понижава температурата на повърхността на корпуса дори при непрекъсната работа в тежки условия. 
   
По-продължителна работа с едно зареждане на батерията
Безчетковите постояннотокови двигатели са много по-ефективни и осигуряват по-стабилно производство на енергия. Те са специално разработени за по-продължителна работа с едно зареждане на батерията.Акумулаторните батерии с по-продължителен срок на експлоатация осигуряват по-ниски цени на акумулаторните инструменти.
   
Безчетков постояннотоков двигател
Двигателят не се нуждае от техническа поддръжка, поради липсата на четки. По-ефективно производство на енергия в сравнение с четковите двигатели, тъй като тя не се губи при триене. По-ниска сила на тока, която води до намаляване на отделянето на топлина и осигурява по-продължителна работа с едно зареждане на батерията.