Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Мощност
550 W
Удари в минута
2.000 - 3.500 min-1
Тип на захвата
SDS - Plus 
Положения на длетото
12 
Мощност
550 W
Удари в минута
0 - 3.200 min-1
Тип на захвата
SDS - Plus 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.110 W
Удари в минута
1.100 - 2.650 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.110 W
Удари в минута
1.100 - 2.650 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.300 W
Удари в минута
1.100 - 2.650 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.300 W
Удари в минута
1.100 - 2.650 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.510 W
Удари в минута
950 - 1.900 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Енергия на удара
19,1 J
Мощност
1.510 W
Удари в минута
950 - 1.900 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.510 W
Удари в минута
950 - 1.900 min-1
Тип на захвата
SDS - Max 
Положения на длетото
12 
Мощност
1.510 W
Удари в минута
730 - 1.450 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
30 mm
Мощност
1.510 W
Удари в минута
730 - 1.450 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
28,6 mm
Мощност
1.510 W
Удари в минута
730 - 1.450 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
30 mm
Мощност
2.000 W
Удари в минута
870 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
28,6 mm
Мощност
2.000 W
Удари в минута
1.100 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
28,6 mm
Мощност
2.000 W
Удари в минута
870 min-1
Тип на захвата
B-Typ 
Размер на захвата
28,6 mm