Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Мощност
550 W
Размери на шкурката
30 x 533 mm
Скорост на шкурката
200 - 1.000 m/min
Шум: звуково налягане
83 dB(A)
Мощност
500 W
Размери на шкурката
9 x 533 mm
Скорост на шкурката
300 - 1.700 m/min
Шум: звуково налягане
84 dB(A)
Мощност
1.200 W
Размери на шкурката
100 x 610 mm
Скорост на шкурката
500 m/min
Шум: звуково налягане
86 dB(A)
Мощност
1.010 W
Размери на шкурката
100 x 610 mm
Скорост на шкурката
210 - 440 m/min
Шум: звуково налягане
85 dB(A)
Мощност
1.010 W
Размери на шкурката
76 x 533 mm
Скорост на шкурката
210 - 440 m/min
Шум: звуково налягане
85 dB(A)
Мощност
650 W
Размери на шкурката
76 x 457 mm
Скорост на шкурката
270 m/min
Шум: звуково налягане
83 dB(A)
Мощност
650 W
Размери на шкурката
76 x 457 mm
Скорост на шкурката
75 - 270 m/min
Шум: звуково налягане
83 dB(A)