Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Работно налягане
4,4 - 8,3 bar
Обем на пълнителя
140 
Дължина на скобите
25 - 50 mm
Широчина на скобите
11 mm
Работно налягане
4,5 - 8,5 bar
Обем на пълнителя
140 
Дължина на скобите
25 - 50 mm
Широчина на скобите
25 mm
Работно налягане
3,9 - 7,8 bar
Обем на пълнителя
100 
Дължина на скобите
15 - 38 mm
Широчина на скобите
6,35 mm