Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Диапазон на измерване
0,2 - 30 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm
Диапазон на измерване
0,05 - 50 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm
Диапазон на измерване
0,05 - 80 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm
Диапазон на измерване
15 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm
Диапазон на измерване
15 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Диапазон на измерване
25 m
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Диапазон на измерване
35 m
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Диапазон на измерване
25 m
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Диапазон на измерване
35 m
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Клас на лазера
II 
Напрежение
12 V max
Капацитет на батерията
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията
Li-ion 
Клас на лазера
II 
Диапазон на измерване
200 m
Клас на лазера
II 
Клас на защита (IP)
IP54 
Тип на лазера
635 nm