Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Двигател
4-тактов двигател 
Consumption
1 l/h
Обем на резервоара
15 l
Изходна мощност
50 Hz; 2,0 kVa 
Двигател
4-тактов двигател 
Consumption
1,2 l/h
Обем на резервоара
15 l
Изходна мощност
50 Hz; 2,6 kVa 
Двигател
4-тактов двигател 
Consumption
1,9 l/h
Обем на резервоара
25 l
Изходна мощност
50 Hz; 4,0 kVa 
Двигател
4-тактов двигател 
Consumption
2,3 l/h
Обем на резервоара
25 l
Изходна мощност
50 Hz; 5,0 kVa 
Двигател
4-тактов двигател 
Consumption
2,6 l/h
Обем на резервоара
25 l
Изходна мощност
50 Hz; 5,5 kVa