Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Мощност
1.600 W
Въздушен дебит
300 / 500 l/min
Температура
350 / 500 º C
Температура
350 / 500 °C
Мощност
1.800 W
Макс. дебит
250 / 250 / 500 l/min
Температура
50 / 300 / 500 °C
Размери (Д х Ш х В)
233 x 80 x 208 mm
Мощност
1.800 W
Макс. дебит
250 / 500 l/min
Температура
50 - 600 °C
Размери (Д х Ш х В)
233 x 80 x 208 mm
Мощност
2.000 W
Въздушен дебит
200-550 l/min
Температура
50 - 650 °C
Размери (Д х Ш х В)
257 x 85 x 206 mm