Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Мощност
1.600 W
Въздушен дебит
350 / 500 l/min
Температура
350 / 500 º C
Размери (Д х Ш х В)
240 x 80 x 200 mm
Мощност
1.800 W
Въздушен дебит
250 / 500 l/min
Температура
100 - 550 °C
Размери (Д х Ш х В)
240 x 80 x 200 mm
Мощност
2.000 W
Въздушен дебит
200 / 550 l/min
Температура
80 - 650 °C
Размери (Д х Ш х В)
240 x 80 x 200 mm